Edit Content
Skriv for affugter bestilling
- Ring for akut service

Vurdering af fugtskader København og Nordsjælland

Vurdering af fugtskader

Få hjælp med vurdering af din fugtskade. Har du fået vandskade eller en fugtskade? For at minimere både omkostninger og gener er det vigtigt, at du har en præcis vurdering af fugtskaden, der er sket fra starten. Ved at gennemføre et skadesyn og fugtmåling kan eventuelle nedrivningsarbejder begrænses og om muligt findes alternative løsninger til at mindske indsatsen.

Kontakt os for vurdering af din fugtskade København og Nordsjælland.

 

E der behov for en mere præcis måling af fugten. Lad os lave en fugtmåling på din fugt- eller vandskade.

Vi hos Affugter.nu har stor erfaring med fugtskader og kan hjælpe dig med hurtigt at sætte passende ressourcer ind, hvis fugtmålingen indikerer et problem med fugt.

Sådan foregår en fugtmåling og vurdering af fugtskade

Når vi laver en fugtmåling, tjekker vi tilstedeværelsen af ​​fugt, men undersøger også husets konstruktion og naturlige fugttilstand. Undersøgelsen resulterer i en måleprotokol, der er en vigtig del af dit beslutningsgrundlag for det videre arbejde med fugtskaden.

Ingen vil jo meget gerne bruge f.eks. en affugter i unødvendigt lang tid mht. til pris på affugter strømforbrug

 

Vurdering af hvor længe en affugter skal køre?

Hvor længe skal en affugter køre? I de fleste tilfælde kan du forvente at køre affugteren i tre til fire uger, før du når dit mål. Nogle gange længere end det.

Så laver vi en grundig affugtning efter fugt vurdering

At tørre en fugtskade er en hel videnskab! Om du ønsker kan du bruge vores affugter service hvor vi anvender forskellige metoder alt efter årsag til fugtskaderne, bygningskonstruktion og ikke mindst dine behov som kunde, fx hvis du har brug for kort tørretid for at minimere afbrydelser i forretningen. Vi affugter alle typer ejendomme, herunder krybekældre og lofter. Vores medarbejdere har viden og udstyr til at kunne vælge og anvende den affugtningsmetode, der fungerer bedst ud fra din ejendom og dine behov. Vi arbejder f.eks. med sorptionsaffugtning, IR-tørre-/varmemåtter, der forkorter tørretiden og HP-tørring for permeable materialer.

Hjælp med at forhindre nye fugt problemer!

Vi finder årsager, så problemerne ikke vender tilbage. Det ordner vi ved at lave et fugttjek eller fugtundersøgelse for at finde ud af om der er fugt, hvor det er og hvad det skyldes. Vi laver også en lækagesøgning, hvis du ved eller har mistanke om, at skaden skyldes en lækage. Vi præsenterer altid resultaterne af alle målinger og undersøgelser sammen med et tiltag og omkostningsforslag for at gøre huset tørt og sundt igen.

Ikke sikker på, hvad du skal rette? Book en konsultation hos os, så tager vi et første kig på problemet og giver dig gode råd om de næste skridt.

Læs mere på vores forside: affugter.nu

Flere artikler om affugtere . fugt og vandskader